Ptaki na świecie

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko niemalże całą Europę, ale także rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto podkreślić w tym miejscu również, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej zamieszkuje takie kraje jak Holandia, Polska oraz (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita w szczególności upodobała sobie zaś wschód, na którym to występuje najliczniej. Najczęściej spotkać ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy spędza między innymi w Europie Zachodniej, wyspach usytuowanych na wschodnim Atlantyku, lub też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Cechy ptaków

Czajkę zwyczajną swobodnie uznać można również za jednego z najbardziej rozpowszechnionych ptaków błotnych. Kluczową cechą morfologii czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a więc morfologia zarówno samca jak i samicy nie różni się między sobą. Różnica wynika jednak z wyrastających z potylicy długich piór, które tworzą charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o mniej więcej 2 centymetry. Czytaj dalej Ptaki na świecie